Pobočky Ing. Patrik Hořava - autorizovaný inženýr

Ing. Patrik Hořava - autorizovaný inženýr

Firma nabízí stavební poradenství, vypracuje projekty, rozpočet stavby, stavební dozory pro oprávněné i neoprávněné osoby. Provádí sanace staveb a odstranění vlhkosti a plísně bez bourání a za provozu metodou Hydropol (domy, stavby, skladiště).

Ing. Patrik Hořava - autorizovaný inženýr

Firma nabízí stavební poradenství, vypracovává projekty, zajišťuje stavební dozory.