Pobočky Ing. Petr Spurný

Ing. Petr Spurný

Nabídka oceňování zemědělských a lesních pozemků a škod na lesních porostech.

Společnost znalců a poradců v lesnictví a myslivosti

Účelem našeho sdružování je získávání a poskytování informací, pořádáme a zajišťujeme odborné semináře.