Pobočky ARKO TECHNOLOGY, a.s.

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Jsme firma provádějící generální dodávky vodohospodářských a pozemních staveb. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou dodávky investičních celků čistíren odpadních vod a úpraven vod a provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu.

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Zabýváme se návrhem a realizací radiálních turbodmychadel, rotačních rootsových dmychadel, bezmazných šroubových i pístových kompresorů a veškerého příslušenství, včetně rozvodů tlakového vzduchu, vzduchotechniky a elektrického zapojení. Zajišťujeme servis.