Pobočky TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace, p. s.

TDS Brno - Sekce řízení jakosti a certifikace

Vydáváme certifikáty systémů managementu QMS, EMS, BOZP, ISMS, ITSM dle příslušných norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 20000-1. Jsme akreditovaným certifikačním orgánem č. 3105.

TDS Brno - Sekce materiálů a svařování

Akreditovaný certifikační orgán č. 3213 provádějící certifikaci personálu. Na základě obdržené akreditace můžeme provádět zkoušky svářečů a svářečský operátorů. Certifikát získaný TDS SMS opravňuje svářeče k provádění svarových spojů uvedených v certifikátu …

Svářečské zkoušky

TDS Brno - Sekce vzdělávání

Pořádání vzdělávacích a odborných seminářů, kurzů a školení v oblasti managementu, systémů řízení, systémových norem a systémových nástrojů. Všechny semináře jsou „šity na míru“ konkrétním klientům a vždy se snažíme vyhovět všem požadavkům, které klient ...