Pobočky STAZEPO a.s.

STAZEPO, a.s.

Zaměřujeme se na provádění převážně zemních prací, inženýrských sítí, betonáží, oprav komunikací, prací v rámci výstavby a modernizace skládek TKO, sanací betonových konstrukcí, prací v rámci rekonstrukce železnic, silničního dopravního a mostního ...

STAZEPO, a.s.

Nově nabízíme pronájem lešení včetně dopravy, montáže a demontáže.