Pobočky Bratrská jednota baptistů

Bratrská jednota baptistů

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého ...

Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání.