Pobočky Katedra fyzioterapie a RHB Lékařské fakulty

Informační centrum - Knihovna univerzitního kampusu Lékařké fakulty

Knihovna se zaměřuje na oblast biomedicínských věd, lékařství a zdravotnictví.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Univerzitní centrum pro bioetiku Lékařské Fakulty

Pracoviště se zabývá studiem etických, právních a společenských aspektů biomedicíny.

Centrum výpočetní techniky Lékařské fakulty

Centrum poskytuje fakultě kompletní služby v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky.

Ústav preventivního lékařství Lékařské fakulty

Výuka v oblasti preventivního lékařství se zaměřením na primární prevenci a epidemiologii infekčních nemocí.

Ústav patologické fyziologie Lékařské fakulty

Výuka je zaměřena na klasickou orgánovou patologickou fyziologii, molekulární patofyziologii, matematické modelování patofyziologických procesů a statistické zpracování dat.

Ústav lékařské etiky Lékařské fakulty

Výuka v oblasti lékařské etiky věnuje pozornost teoretickému zkoumání základních etických problémů současné medicíny.

Fyziologický ústav Lékařské fakulty

Výuka v oblasti fyziologie se zaměřením na elektrofyziologii srdeční buňky, fyziologii regulace krevního oběhu u člověka a neurofyziologii chování.

Farmakologický ústav Lékařské fakulty

Výuka farmakologie se zaměřením na lékařskou a klinickou farmakologii, behaviorální farmakologii, farmakokinetiku, farmakogenetiku a léčivé rostliny.

Biologický ústav Lékařské fakulty

Výuka biologie pro studenty lékařství, zaměření na molekulární a buněčnou biologii, obecnou a humánní genetiku a metodologii biologických věd.

Biochemický ústav Lékařské fakulty

Výuka v oblasti biochemie se zaměřením na biochemii výživy, klinickou a lékařskou biochemii a instrumentální techniku.

Biofyzikální ústav Lékařské fakulty

Výuka lékařské biofyziky pro studenty směrů lékařského studia, bakalářské studium základů fyziky, biofyziky, bioenergetiky a magisterské studium lékařské přístrojové techniky.

Anatomický ústav Lékařské fakulty

Výuka anatomie se zaměřením na neuroanatomii a lékařskou antropologii.