Pobočky Úrazová nemocnice v Brně

Úrazová nemocnice v Brně

Poskytování specializované léčebně preventivní péče a vědeckovýzkumné činnosti v oboru traumatologie a speciální chirurgie.

Ambulance ortodoncie

Provoz ortodontické ambulance. Nabídka dentální hygieny.

Úrazová nemocnice v Brně

Oddělení zobrazovacích metod

Provoz radiodiagnostického, ultrazvukového, angiografického a CT pracoviště.

Úrazová nemocnice v Brně