Pobočky Karel Chudáček

Karel Chudáček

Nabídka komplexních služeb v oblasti PO a BOZP ve smyslu platných zákonných ustanovení, předpisů a norem.

Pavel Chudáček

Nabízím komplexní služby v oblasti požární ochrany i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu platných zákonných ustanovení, předpisů a norem. Dále nabídka kontrolní činnosti, posouzení požárního nebezpečí objektů a činností, školení, vedení ...