Pobočky Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i.

Zabýváme se vědeckým výzkumem v oblasti analytické chemie, zejména výzkumem analytických a bioanalytických mikrometod a nanometod.