Pobočky Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Objasnění vztahů mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními a mikrostrukturními charakteristikami.