Pobočky Nejvyšší soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší soudní orgán a vrchol soudní soustavy ve věcech patřících do působnosti soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud.

Knihovna Nejvyššího soudu ČR

Půjčování knih, časopisů a ostatních materiálů se zaměřením na právnickou literaturu.