Pobočky Česká vědeckotechnická společnost spojů

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Sdružování pracovníků organizací podílejících se na výstavbě, provozu a údržbě sdělovacích a zabezpečovacích systémů v prostředí železniční dopravy.

FITCE CZ - Česká společnost Federace telekomunikačních inženýrů Evropské unie při ČVTSS

Pořádáme a zajišťujeme odborně vzdělávací akce v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.

Česká vědeckotechnická společnost spojů

Pořádání a zajišťování odborně vzdělávacích akcí v oboru elektronických komunikací jakož i oborech souvisejících.