Pobočky Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie

Zajišťujeme komplexní analytickou, klinickou, edukační a výzkumnou činnost.

Neonatologické oddělení

Zajišťujeme neonatologickou péči všech tří typů, péči o fyziologické novorozence.

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení lékařské genetiky

Provádíme specializovaná cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická vyšetření pro pacienty. Poskytujeme genetické poradenství.

Oddělení klinické biochemie

Zajišťujeme komplexní analytickou, klinickou, edukační a výzkumnou činnost.

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení klinické biochemie

Zajišťujeme komplexní analytickou, klinickou, edukační a výzkumnou činnost.

Laboratoř chůze

Provozujeme laboratoř chůze. Zaměřujeme se na chirurgickou léčbu pohybového aparátu u dětí postižených dětskou mozkovou obrnou.

Klinika dětské radiologie

Provoz dětského radiodiagnostického oddělení. Zaměřujeme se na děti s onkologickým onemocněním, neuroradiologii chirurgických a interních pacientů.

Radiologická klinika

Provoz radiologického oddělení. Provádíme skiaskopie a nevaskulární intervence, ultrasonografie, magnetické rezonance a angiografie.

Fakultní nemocnice Brno

Ústav patologie

Zajišťujeme patomorfologickou bioptickou a autoptickou diagnostiku.

Ústav patologie

Zajišťujeme patomorfologickou bioptickou a autoptickou diagnostiku.

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení léčebné výživy

Poskytujeme nutriční poradenství pro všechny věkové kategorie hospitalizovaných pacientů. Provádíme speciální nutriční vyšetření.

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení léčby bolesti

Zabýváme se léčbou chronické bolesti a provozujeme ambulanci paliativní medicíny.

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení klinické mikrobiologie

Zajišťujeme diagnostiku infekčních chorob vyvolaných mikroorganismy. Provozujeme antibiotické středisko, úsek bakteriologie a sérologie a technický úsek.

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení klinické hematologie

Provádíme diagnostické, preventivní, terapeutické, depistážní a dispenzární zabezpečení nemocných s chorobami krvetvorných orgánů a krve.

Fakultní nemocnice Brno

Oddělení hygieny a epidemiologie

Provádíme preventivní a represivní hygienicko–epidemiologický dozor v medicínských provozech.

Fakultní nemocnice Brno

Diagnosticko-terapeutické centrum

Poskytuje základní, specializovanou i dispenzární péči s diferencovanými diagnózami.

Fakultní nemocnice Brno

ZAVŘENO (Otevírá v 07:00)

Centrální operační sály a centrální sterilizace

Provoz oddělení centrálních operačních sálů a centrální sterilizace. V oddělení naleznete 24 operačních sálů a 2 zákrokové sály.

Fakultní nemocnice Brno

Lékařská knihovna

Provoz knihovny poskytující vědecko-informační služby zaměstnancům nemocnice či studentů, medicíny.

Fakultní nemocnice Brno