https://www.info-brno.cz/ucetni-kancelar-abapel

Centrála

Tisk | Přidat / editovat záznam

Účetní kancelář ABAPEL

Naše sdružení fyzických osob ABAPEL poskytuje účetní a ekonomické služby se specializací na poskytování účetních a ekonomických služeb především pro domy společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Účetnictví
 • vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou ČR,
 • provádění roční dokladové inventarizace účtů,
 • zpracování roční účetní závěrky včetně účetních výkazů, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a příloh,
 • zpracování zprávy o hospodaření účetní jednotky – čtvrtletně.
Tiskové výstupy:
 • předvaha – každý měsíc,
 • daňové výkazy – v termínech dle platné legislativy ČR,
 • přehled všech zaúčtovaných dokladů do aktuálního měsíce – čtvrtletně,
 • zpráva o hospodaření domu – čtvrtletně,
 • přehled dluhů a přeplatků úhrad („saldo“) – měsíčně.

Evidence osob, plateb, dlužníků, předpis úhrad zálohových plateb
 • elektronické zpracování zaplacených plateb SIPO,
 • měsíční aktualizace kmene SIPO u České Pošty, a.s. = zřizování, rušení a aktualizace předpisu
zálohových plateb,
 • upomínání dlužníků včetně výpočtu úroků z prodlení,
 • tiskové výstupy (přehledy zaplacených a nezaplacených plateb, upomínky pro dlužníky, rozbory
dluhů a jiné).

Předpis úhrad
 • hromadné vypracování měsíčních předpisů úhrad dle ročního rozpočtu pro jednotlivé uživatele bytů,
 • individuální změna předpisu,
 • souhrnné přehledy předpisů úhrad,
 • tiskové výstupy (složenky, oznámení předpisu úhrad a jiné).

Vyúčtování zálohových plateb, evidence měřidel a odečtů
 • vyúčtování dle platné legislativy ČR,
 • rozúčtování nákladů při změně uživatele v průběhu zúčtovacího období,
 • vystavení odečtových listů pro poměrová měřidla teplé a studené vody v bytech zúčtovací jednotky,
 • pořizování odečtů fakturačních měřidel SV, TV, RTN,
 • zápis stavu počtu osob v zúčtovacím období,
 • tisk rekapitulace celkových nákladů účetní jednotky po odběrných místech,
 • stručný přehled vyúčtování za všechny prostory,
 • tisk zúčtovacích listů pro vlastníky bytů,
 • tisk složenek pro úhrady nedoplatků,
 • zajištění výplaty přeplatků přes Českou poštu, a.s. – poukázkami typu B,
 • možnost kompenzace přeplatků a nedoplatků v rámci SIPO,
 • tisk výplatnice v případě nevystavení poštovních poukázek typu B,
 • pomoc při výplatě přeplatků pokladnou.
Web:
http://www.abapel.cz
Adresa:
Křižíkova 2697/70
612 00 Brno - Královo Pole
Jihomoravský kraj / okres Brno-město
Mobil:
+420 606 458 313, +420 734 479 329
Telefon:
+420 549 213 296
E-mail:
Provozní doba:
Tato provozní doba je pouze orientační. Provozní hodiny přizpůsobujeme vždy individuálním možnostem klientů.
Provozní doba kanceláře:
Po − Čt:
08.30 − 18.00
Tato provozní doba je pouze orientační. Provozní hodiny přizpůsobujeme vždy individuálním možnostem klientů.

Fakturační údaje: Obory činnosti:

Jiří Petkovič

Výstavní 119/28
603 00 Brno

IČO: 72503424

Obory činnosti:

Účetní kancelář ABAPEL